De Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van de ouders van leerlingen van De Startbaan die de belangen van deze kinderen en indirect van de ouders behartigt.
De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en uit overige leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar op De Startbaan. De leerkracht met als taak ouderbetrokkenheid woont de vergaderingen van de ouderraad bij namens het schoolteam. Ouderraad en team informeren elkaar op die manier en koppelen zaken tijdig naar elkaar terug.
Één lid van het dagelijks bestuur woont de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij om zo vanuit de achterban als klankbord te kunnen fungeren.
De leden van de Ouderraad zitten allen in één of meerdere werkgroep(en).
 
Binnen de ouderraad hebben we de volgende werkgroepen:
 • PBS
 • Schoolbeloningen
 • Schooltijden
 • Sportdag /Doe-dag
 • Sinterklaasviering
 • Gekke Maondaag / Spruutjesbal
 • Schoolreisjes
 • Goede Doelen

De leden van de ouderraad assisteren ook vaak bij diverse andere gelegenheden die op of door school worden georganiseerd.
De ouderraad beschikt over een eigen e-mailadres: or.destartbaan@fortior.nl


Leden:
 • Esther Rothoff: voorzitter
 • Tessa van Lipzig: penningmeester
 • Miranda Groenen: secretaris
 • Esther Beerkens
 • Mario Göbbels
 • Simone van Gardingen
 • Linda van Lipzig
 • Mieke van den Hombergh
Op het ouderportaal stellen de OR-leden zich voor en vindt u ook de notulen van de vergaderingen. Tevens vindt u hier ook de documenten.