Basisschool De Startbaan, verbinding in het dorp met een wereldse blik
 
De Startbaan is een basisschool in Velden en maakt deel uit van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV), samen met onder meer Stichting Kinderopvang Arcen Lomm en Velden (SKOALV), de bibliotheek, een grote sporthal en een theaterzaal.
De Startbaan staat voor goed en eigentijds onderwijs, gebaseerd op een visie die past in deze tijd. Hoewel we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem hebben wij aandacht voor elk individueel kind. Alle kinderen worden op school intensief gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, voor ons een belangrijk instrument bij het verbeteren van de leeropbrengsten, een van de zaken waar we op onze school veel aandacht voor hebben.
Onze visie luidt: optimale ontwikkeling door jou, voor jou en met jou.
Binnen onze visie zijn 4 kernwaarden van groot belang:
  • veiligheid
  • samenwerking
  • ontwikkeling
  • eigenaarschap.
Wat wij precies met deze begrippen bedoelen en hoe wij onze visie in de praktijk tot uitvoer willen brengen staat beschreven in ons visie-document dat u kunt lezen door hier te klikken.

Ook is er op De Startbaan - naast veel aandacht voor de zogenaamde leervakken - ook veel aandacht voor het verbeteren van het muziekonderwijs in het kader van 'Meer muziek in de klas'.
Tenslotte is voor De Startbaan ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk. Dit start bij een goede communicatie tussen school en ouders.

Op onze school neemt PBS (Positive Behaviour Support) een belangrijke plek in. Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig pedagogisch klimaat werken. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'.
 
Voor meer informatie kunt u de schoolgids informeren.